Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2

Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2
-25%
Preț: 27,68 lei
36,90 lei (-24,99%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2014
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Caietul de seminar este corespunzator manualului Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia 2, aparut la aceeasi editura.


Lucrarea prezinta un pronuntat caracter sintetic si practic, continand: sinteze, probleme de seminar, precum si bibliografia aferenta. Datorita caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandata studentilor de la specializarile Drept si Administratie publica pentru pregatirea examenului de semestru la disciplina Drept succesoral, a examenului de licenta la disciplina Drept civil si chiar pentru pregatirea examenului de admitere la Institutul National al Magistraturii, in profesia de avocat sau de notar stagiar.

Din cuprins

- caracterele juridice ale transmiterii mostenirii
- principiile devolutiunii succesorale legale
- drepturile succesorale ale sotului supravietuitor al defunctului
- principalele dispozitii testamentare

Puncte forte
- sintezele sunt completate de un inventar al noutatilor aduse de Codul civil in vigoare prin raportare la Codului civil din 1864, precum si de dispozitiile Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
- propune abordarea unor probleme de seminar ce cuprind teme de reflectie, teme pentru referate, intrebari clasice– posibile subiecte de examen si teste grila de tip deschis

Despre autor

Autoarea a absolvit studiile de licenta si de masterat, in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste. La Universitatea Paris XII Val-de-Marne, a obtinut DESS (Diploma de studii superioare specializate), Diploma de limba si civilizatie franceza si Certificat de limba franceza. Studiile doctorale au fost realizate in cadrul Institutului de Cercetari Juridice„Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane. In prezent, este conferentiar la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste (avand competenta in domeniul Dreptului succesoral si al Dreptului civil. Partea generala. Persoanele). Indeplineste, in acelasi timp, functia de prodecan, avand atributii in domeniul invatamantului si asigurarii calitatii. A scris 13 carti si peste 90 de studii si articole.


Cuprins
Abrevieri XXIII
Titlul 1. Consideratii generale privind materia mostenirii 1
Capitolul 1. Notiunea si felurile mostenirii 1
Sectiunea 1. Sinteze 1
 1. Precizari terminologice 1
1. 1. Mostenire, succesiune 1
1. 2. Defunct, de cuius, autor, testator 2
1. 3. Mostenitor, succesor, urmas, legatar 2
IA. Patrimoniu succesoral, masa succesorala -
patrimoniul transmis succesorilor. 2
2. Notiunea de mostenire 2
3. Reglementarea legala a mostenirii 3
4. Felurile mostenirii 3
4. 1. Mostenirea legala sau succesiunea ah intestat A
4. 2. Mostenirea testamentara este deferita potrivit
vointei testatorului, materializata in testament 5
4. 3. Coexistenta mostenirii legale cu mostenirea
testamentara 5
404. Coexistenta calitatii de mostenitor legal cu cea
de legatar sau vocatia multipla la mostenire 5
5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 6
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 6
1. Teme de reflectie 6
2. Tema pentru referat 7
3. Intrebari 7
4. Teste grila 7
5. Speta 9
Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii mostenirii 1 O
Sectiunea 1. Sinteze 1 O
 1. Transmiterea mostenirii este o transmisiune
mortis causa 1 O
2. Transmiterea mostenirii este o transmisiune universala 11
3. Transmiterea mostenirii este o transmisiune unitara 12
VI
Drept civil. Succesiuni
4. Transmiterea mostenirii este o transmisiune
indivizibila 14
5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 14
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 14
 1. Teme de reflectie 14
2. Tema pentru referat 15
3. Intrebari 15
4. Teste grila 15
5. Speta 17
Capitolul III. Deschiderea mostenirii 19
Sectiunea 1. Sinteze 19
 1. Consideratii generale 19
2. Data deschiderii mostenirii 19
2. 1. Care este data deschiderii mostenirii? 19
2. 2. Cine trebuie sa dovedeasca faptul mortii si data
mortii si cum pot fi dovedite acestea? 19
2. 3. Cum pot fi dovedite ora si minutul mortii? 20
2. 4. Cum poate fi facuta dovada contrara a mortii
si a datei mortii? 2O
2. 5. Importanta juridica a datei deschiderii mostenirii 21
3. Locul deschiderii mostenirii 22
3. 1. Stabilirea locului deschiderii mostenirii 22
3. 2. Dovada ultimului domiciliu 22
3. 3. Importanta juridica a locului deschiderii mostenirii 22
4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 23
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 23
1. Teme de reflectie 23
2. Tema pentru referat 23
3. Intrebari 24
4. Teste grila 24
5. Speta 26
Capitolul IV. Conditiile dreptului la mostenire 28
Sectiunea 1. Sinteze 28
1. Enumerare 28
2. Capacitatea de a mosteni 28
2. 1. Persoanele care au capacitate succesorala 28
2. 2. Persoanele care nu au capacitate succesorala 29
Cuprins
VII
2. 3. Tabel sintetic 30
204. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 31
3. Nedemnitatea succesorala 31
3. 1. Notiune 31
3. 2. Naturajuridica 31
3. 3. Cazuri 31
3. 3. 1. Nedemnitatea de drept 32
3. 3. 2. Nedemnitateajudiciara 32
304. Regimjuridic 33
304. 1. Regimul juridic al nedemnitatii de drept 33
304. 2. Regimul juridic al nedemnitatii judiciare 33
3. 5. Tabel sintetic 35
3. 6. Efecte 36
3. 6. 1. Efectele ne demnitatii succesorale
fata de nedemn 36
3. 6. 2. Efectele ne demnitatii succesorale
fata de terti 37
3. 7. Inlaturarea nedemnitatii 37
3. 8. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 37
4. Vocatia la mostenire 3 8
4. 1. Vocatia succesorala legala 38
4. 1. 1. Vocatia succesorala legala generala 38
4. 1. 2. Vocatie succesorala legala concreta. 40
4. 2. Vocatia succesorala conferita prin testament... 41
4. 3. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara. 41
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 041
1. Teme de reflectie 41
2. Teme pentru referat 041
3. Intrebari 42
4. Teste grila 42
5. Speta 45
Bibliografie 46
Titlul II. Devolutiunea succesorala legala. 49
Capitolul 1. Principiile devolutiunii succesorale legale. 49
Sectiunea 1. Sinteze 049
 1. Consideratii generale. 49
VIII
Drept civil. Succesiuni
2. Principiul chemarii rudelor la mostenire in ordinea
claselor de mostenitori. 49
3. Principiul proximitatii gradului de rudenie in cadrul
aceleiasi clase de mostenitori 52
4. Principiul egalitatii partilor succesorale ale rudelor
din aceeasi clasa si de acelasi grad 52
5. Reprezentarea succesorala 53
5. 1. Notiune 53
5. 2. Domeniu de aplicare 55
5. 3. Conditii 55
5. 4. Mod de operare 56
5. 5. Efecte 57
5. 5. 1. Efectul general al reprezentarii 57
5. 5. 2. Efectul particular al reprezentarii 57
5. 6. Reprezentarea succesorala si retransmiterea
dreptului de optiune succesorala 57
5. 7. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil in
vigoare fata de reglementarea anterioara 59
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 59
1. Teme de reflectie 59
2. Teme pentru referat 60
3. Intrebari 60
4. Teste grila 60
5. Speta 64
Capitolul II. Drepturile succesorale ale sotului
supravietuitor al defunctului 66
Sectiunea 1. Sinteze 66
 1. Consideratii generale 66
1. 1. Conditii 66
1. 2. Corelatia dintre dreptul la mostenire al sotului
supravietuitor si regimul matrimonial ales 67
1. 3. Enumerarea drepturilor 67
2. Un drept de mostenire, in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori sau, in lipsa acestora,
un drept de mostenire exclusiv 68
2. 1. Cote 68
2. 2. Probleme speciale 68
2. 2. 1. Sotul supravietuitor concureaza cu
doua clase (subclase) de mostenitori 68
Cuprins
IX
2. 2. 2. Doua sau mai multe persoane pretind drepturi succesorale, in calitate de
soti supravietuitori 69
2. 3. Caractere juridice 69
3. Un drept de abitatie 69
3. 1. Conditiile dobandirii 69
3. 2. Caractere juridice 70
4. Un drept special de mostenire 70
4. 1. Conditiile dobandirii 71
4. 2. Precizare 71
4. 3. Sensul notiunilor. 71
4. 4. Situatii particulare 72
4. 4. 1. Sotii detin mai multe locuinte (spre exemplu, domiciliu si resedinta), toate fiind mobilate si dotate cu bunuri ale
gospodariei casnice 72
4. 4. 2. In locuintele detinute de sotul defunct exista mai multe bunuri de aceeasi natura (spre exemplu, mai multe televizoare, mai multe masini de spalat rufe, mai
multe masini de spalat vase etc.) 73
5. Procedura de calcul 73
6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 74
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 74
 1. Teme de reflectie 74
2. Teme pentru referat 74
3. Intrebari 75
4. Teste grila 75
5. Speta 78
Capitolul III. Drepturile succesorale ale rudelor
defunctului 80
Sectiunea 1. Sinteze 80
 1. Clasa I de mostenitori legali (clasa descendentilor) 80
1. 1. Notiune 80
1. 2. Impartirea mostenirii 81
1. 3. Caractere juridice 81
2. Clasa a II-a de mostenitori legali (clasa ascendentilor
privilegiati si a colateralilor privilegiati) 82
x
Drept civil. Succesiuni
2. 1. Subclasa ascendentilor privilegiati 83
2. 1. 1. Notiune 83
2. 1. 2. Impartirea mostenirii 83
2. 1. 3. Caractere juridice 85
2. 2. Subclasa colateralilor privilegiati 86
2. 2. 1. Notiune 86
2. 2. 2. Impartirea mostenirii 87
2. 2. 3. Caractere juridice 90
3. Clasa a III-a de mostenitori legali (clasa
ascendentilor ordinari) 90
3. 1. Notiune 90
3. 2. Impartirea mostenirii 92
3. 3. Caractere juridice 92
4. Clasa a IV -a de mostenitori legali (clasa
colateralilor ordinari) 92
4. 1. Notiune 92
4. 2. Impartirea mostenirii 93
4. 3. Caractere juridice 93
5. Tabelrecapitulativ 94
6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 94
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 95
1. Teme de reflectie 95
2. Teme pentru referat 95
3. Intrebari 95
4. Teste grila 96
5. Speta 98
Capitolul IV. Mostenirea vacanta l 00
Sectiunea 1. Sinteze 100
 1. Notiune 100
2. Beneficiari 100
3. Naturajuridica 101
4. Particularitati 10 1
5. Situatii atipice 103
5. 1. Bunurile cetateanului roman cu domiciliul in Romania, care formeaza obiectul mostenirii vacante, se afla in raza teritoriala a cel putin doua unitati administrativ-teritoriale (comune,
orase sau, dupa caz, municipii) 1 03
Cuprins
XI
5. 2. Bunurile care formeaza obiectul mostenirii vacante se afla atat pe teritoriul Romaniei,
cat si pe teritoriul altui stat 104
6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 105
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 105
1. Temadereflectie 105
2. Tema pentru referat 105
3. Intrebari 105
4. Teste grila 1 06
5. Speta 107
Bibliografie 1 08
Titlul III. Devolutiunea testamentara a mostenirii... ll1
Capitolul 1. Testamentul 111
Sectiunea 1. Sinteze 111
Subsectiunea 1. Consideratii generale 111
1. Notiune 111
2. Caractere juridice 111
3. Cuprins 111
4. Proba 112
5. Interpretare 113
6. Conditii esentiale de validitate 113
6. 1. Capacitatea 114
6. 1. 1. Capacitatea de a face testament.. 1l4
6. 1. 2. Capacitatea de a dispune si de a primi
prin legat 114
6. 2. Consimtamantul... 117
6. 3. Obiectul 118
6. 4. Cauza (scopul) 118
6. 5. Forma 119
 7. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 120
Subsectiunea a 2-a. Formele testamentului 120
 1. Enumerare 120
2. Testamentele ordinare 121
2. 1. Testamentul olograf.. 121
2. 1. 1. Notiune 121
2. 1. 2. Avantaje si inconveniente 121
XII
Drept civil. Succesiuni
2. 1. 3. Conditii speciale de forma 122
2. 1. 4. Deschidere 124
2. 1. 5. Forta probanta 125
2. 2. Testamentul autentic l25
2. 2. 1. Notiune 125
2. 2. 2. Avantaje si inconveniente 126
2. 2. 3. Autentificare 126
2. 2. 4. Imegistrare 127
2. 2. 5. Forta probanta 128
3. Testamentele privilegiate 128
3. 1. Notiune 128
3. 2. Testamentul facut in timp de epidemii, catastrofe, razboaie sau alte asemenea
imprejurari exceptionale 128
3. 3. Testamentul facut la bordul unei nave
sau aeronave 128
3. 4. Testamentul militarilor 129
3. 5. Testamentul facut de o persoana internata
intr-o institutie sanitara 129
3. 6. Reguli comune 129
4. Testamentul sumelor si valorilor depozitate 130
5. Conversiune 130
6. Tabel sintetic 131
 7. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 131
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 13 2
 1. Teme de reflectie 132
2. Teme pentru referat 132
3. Intrebari 132
4. Teste grila 133
5. Speta 136
Capitolul II. Principalele dispozitii testamentare 138
Sectiunea 1. Sinteze 13 8
Subsectiunea 1. LegatuL 13 8
1. Notiune 138
2. Conditii 138
3. Clasificare 139
3. 1. Clasificarea legatelor dupa obiectul lor 139
3. 1. 1. Legatul universaL 139
Cuprins
XIII
3. 1. 2. Legatul cu titlu universal., 140
3. 1. 3. Legatul cu titlu particular 141
3. 2. Clasificarea legatelor in functie de legatura
lor cu modalitatile 143
3. 2. 1. Legatul pur si simplu 143
3. 2. 2. Legatul cu termen 143
3. 2. 3. Legatul sub conditie 143
3. 2. 4. Legatul cu sarcina (sub moda) 144
3. 3. Tabel sintetic 144
4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 144
5. Ineficacitatea legatului 145
5. 1. Consideratii generale 145
5. 2. Revocarea legatelor 145
5. 2. 1. Revocarea voluntara a legatelor 145
5. 2. 2. Revocarea judecatoreasca a legatelor. 148
5. 3. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 148
5. 4. Caducitatea legatelor 149
5. 4. 1. Notiune 149
5. 4. 2. Cauze 149
5. 4. 3. Regimul legatului-sarcina 149
5. 5. Consecintele ineficacitatii legatelor. 150
5. 6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 150
Subsectiunea a 2-a. Dezmostenirea 151
1. Notiune 151
2. Feluri 151
3. Efecte 152
4. Nulitate 154
5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 154
Subsectiunea a 3-a. Executia testamentara 155
1. Notiune 155
2. Modalitati de desemnare 155
3. Cine poate fi executor testamentar? 155
4. Pluralitatea de executori testamentari 155
5. Naturajuridica 156
6. Atributii 156
XIV
Drept civil. Succesiuni
7. Transmitere 157
8. Incetare 158
8. 1. Cazuri (art. 1085 C. civ.) 158
8. 2. Obligatia de a da socoteala si raspunderea
executorului testamentar 158
9. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 159
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 160
 1. Teme de reflectie 160
2. Teme pentru referat 161
3. Intrebari 161
4. Teste grila 161
5. Speta 165
Capitolul III. Limitele dreptului de a dispune
asupra mostenirii 16 8
Sectiunea 1. Sinteze 168
 1. Enumerarea limitelor 168
Subsectiunea 1. Oprirea actelor juridice asupra
mostenirii nedeschise 168
Subsectiunea a 2-a. Oprirea substitutiilor fideicomisare
graduale si vesnice 169
 1. Notiune si reglementare legala 169
2. Conditii 170
3. Efecte 170
4. Ineficacitate 171
5. Revizuirea sarcinii administrarii bunului 172
6. Liberalitatile reziduale 172
6. 1. Notiune si reglementare legala 172
6. 2. Alte aspecte 172
 7. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 173
Subsectiunea a 3-a. Oprirea liberalitatilor care
incalca rezerva succesorala 173
 1. Notiune si reglementare legala 173
2. Caractere juridice 174
3. Intindere 175
3. 1. Enumerarea mostenitorilor rezervatari 1 75
3. 2. Rezerva sotului supravietuitor al defunctului 175
Cuprins
xv
3. 2. 1. Cotitatea disponibila speciala a sotului
supravietuitor 175
3. 2. 2. Cazuri in care se aplica dispozitiile
art. 1090 C. civ 176
3. 2. 3. Determinarea cuantumului cotitatii
disponibile speciale 177
3. 3. Rezerva descendentilor defunctului I78
3. 4. Rezerva ascendentilor privilegiati
ai defunctului 1 79
4. Calculul rezervei succesorale si al cotitatii
disponibile 180
4. 1. Determinarea activului brut al mostenirii 181
4. 2. Stabilirea activului net al mostenirii 182
4. 3. Reunirea fictiva a valorii donatiilor facute
de catre defunct. 183
5. Reductiunea liberalitatilor excesive 184
5. 1. Notiune si reglementare legala 184
5. 2. Persoanele care o pot invoca 185
5. 3. Ordinea realizarii 185
5. 4. Cai procedurale de exercitare 186
5. 4. 1. Reductiunea prin buna invoiala 186
5. 4. 2. Reductiunea judiciara 186
5. 5. Efecte 187
6. Reductiunea unor liberalitati speciale 188
 7. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 189
Subsectiunea a 4-a. Raportul donatiilor 190
1. Notiune si reglementare legala 190
2. Domeniu de aplicare 191
3. Conditii 191
4. Persoanele care pot cere raportul (art. ll48 C. civ.) 192
5. Donatiile care sunt supuse raportului 192
6. Donatiile care nu sunt supuse raportului
(art. 1150 C. civ.) 193
 7. Efectele scutirii de raport 193
8. Modalitati de realizare 193
8. 1. Raportul prin preluare [art. ll51
alin. (4) C. civ.] 194
XVI
Drept civil. Succesiuni
8. 2. Raportul prin imputatie [art. 1151
alin. (5) C. civ.] 194
8. 3. Raportul in bani [art. 1151 alin. (6) C. civ.] 195
9. Cai procedurale de realizare (art. 1152 C. civ.) 196
 10. Evaluarea bunului in cazul raportului prin
echivalent (art. 1153 C. civ.) 196
 Il. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 197
Subsectiunea a 5-a. Raportul datoriilor 197
 1. Notiune si reglementare legala 197
2. Conditii si efecte 198
3. Naturajuridica 199
4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 199
Subsectiunea a 6-a. Imputarea liberalitatilor si cumulul
rezervei succesorale cu cotitatea disponibila 200
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 201
1. Teme de reflectie 201
2. Teme pentru referat 201
3. Intrebari 201
4. Teste grila 202
5. Speta 205
Bibliografie 207
Titlul IV. Transmisiunea mostenirii 209
Capitolul 1. Dreptul de optiune succesorala 209
Sectiunea 1. Sinteze 209
Subsectiunea 1. Consideratii generale 209
 1. Terminologie specifica 209
2. Subiectele dreptului de optiune succesorala 210
3. Caracterele juridice ale actului de optiune
succesorala 211
4. Conditiile de validitate ale actului de optiune
succesorala 213
4. 1. Capacitatea 213
4. 2. Consimtamantul.. 213
4. 3. Obiectul 213
4. 4. Cauza 213
4. 5. Forma 214
Cuprins
XVII
4. 6. Reguli privind nulitatea actului de optiune
succesorala 214
5. Termenul de optiune succesorala 214
5. 1. Durata 214
5. 2. Naturajuridica 214
5. 3. Domeniu de aplicare 215
5. 4. Momentul din care incepe sa curga 215
5. 5. Suspendare si repunere in termen 216
5. 5. 1. Suspendarea termenului de optiune
succesorala 216
5. 5. 2. Repunerea in termenul de optiune
succesorala 217
5. 6. Reducere 218
5. 7. Prorogare 218
5. 8. Efectele implinirii 219
6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 220
Subsectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii 220
1. Notiune 220
2. Feluri 221
2. 1. Acceptarea voluntara 221
2. 1. 1. Acceptarea voluntara expresa 221
2. 1. 2. Acceptarea voluntara tacita 221
2. 2. Acceptarea fortata 224
2. 2. 1. Notiune 224
2. 2. 2. Conditii 224
3. Efecte 226
3. 1. Efecte generale 226
3. 1. 1. Separatia de patrimonii 226
3. 1. 2. Raspunderea mostenitorului pentru
pasivul mostenirii, numai in limita
activului (intra vires hereditatis) 227
3. 1. 3. Stingerea datoriilor si sarcinilor
mostenirii 227
3. 2. Efecte speciale 227
4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 228
Subsectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire 228
1. Notiune 228
XVIII
Drept civil. Succesiuni
2. Conditii de validitate 228
2. 1. Conditii speciale de fond 228
2. 2. Conditii de forma 229
2. 3. Nulitatea declaratiei de renuntare 230
3. Efecte 230
4. Revocare 231
4. 1. Notiune, reglementare legala si conditii 231
4. 2. Efecte 232
5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 232
Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 233
1. Teme de reflectie 233
2. Teme pentru referat 233
3. Intrebari 233
4. Teste grila 234
5. Speta 237
Capitolul II. Transmisiunea activului si pasivului mostenirii 240
Sectiunea 1. Sinteze 240
 1. Obiectul transmisiunii 240
1. 1. Activul mostenirii 240
1. 2. Pasivul mostenirii 241
2. Transmisiunea activului mostenirii 242
3. Transmisiunea pasivului mostenirii 243
3. 1. Categorii de mostenitori care suporta pasivul
mostenirii 243
3. 1. 1. Transmisiunea universala si cu titlu
universal 243
3. 1. 2. Transmisiunea cu titlu particular. 243
3. 2. Principiul divizarii de drept a pasivului
mostenirii 243
3. 3. Exceptiile pe care le comporta principiul divizarii de drept a pasivului mostenirii
[art. 1155 alin. (3) C. civ.] 244
3. 4. Regularizarea platii pasivului intre mostenitori 244
4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 245
Capitolul III. Sezina 247
Sectiunea 1. Sinteze 24 7
1. Notiune 247
Cuprins
XIX
2. Mostenitorii sezinari (art. 1126 C. civ.) 247
3. Efecte 248
4. Dobandirea sezinei de catre mostenitorii nesezinari 248
4. 1. Consideratii generale 248
4. 2. Dobandirea sezinei de catre legatari 249
5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 250
Capitolul IV. Petitia de ereditate 251
Sectiunea 1. Sinteze 251
1. Notiune si reglementare legala 251
2. Parti 251
3. Caractere juridice 251
4. Dovada calitatii de mostenitor. 252
4. 1. Dovada calitatii de mostenitor prin certificatul de mostenitor sau prin certificatul de calitate
de mostenitor 252
4. 1. 1. Consideratii generale 252
4. 1. 2. Functii 254
4. 1. 3. Putere doveditoare 254
4. 2. Dovada calitatii de mostenitor prin alte
mijloace de proba 255
5. Efecte 255
5. 1. Efecte intre adevaratul mostenitor si
mostenitorul aparent 255
5. 2. Efecte intre adevaratul mostenitor si terti 255
6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 256
Capitolul V. Probleme de seminar. 257
1. Teme de reflectie 257
2. Teme pentru referat 257
3. Intrebari 257
4. Teste grila 258
5. Speta 260
Bibliografie 261
Titlul V. Indiviziunea si partajul mostenirii 263
Capitolul 1. Indiviziunea succesorala 263
Sectiunea 1. Sinteze 263
xx
Drept civil. Succesiuni
 1. Notiune, reglementare legala, caracteristici
si delimitare 263
2. Regimjuridic 263
2. 1. Reguli de realizare a actelor (juridice si materiale) cu privire la materialitatea
bunului aflat in indiviziune 264
2. 1. 1. Actele juridice 264
2. 1. 2. Actele materiale 265
2. 2. Reguli privind culegerea fructelor
bunului indiviz 265
2. 3. Reguli privind actiunile in justitie privind
indiviziunea (art. 643 C. civ.) 265
3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea
din indiviziune 266
4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 266
Capitolul II. Partajul succesoral 267
Sectiunea 1. Sinteze 267
1. Notiune si reglementare legala 267
2. Conditii generale de fond 267
2. 1. Persoanele care pot cere partajul mostenirii 267
2. 2. Capacitatea necesara pentru a cere si participa
la partajul mostenirii 268
3. Obiect 268
4. Forme 269
4. 1. Partajul prin buna invoiala 269
4. 2. Partajul pe cale judecatoreasca 270
4. 2. 1. Cazuri 270
4. 2. 2. Modalitati de realizare (art. 676 C. civ.) 270
5. Efecte 273
5. 1. Efectul constitutiv al partajului 273
5. 2. Consecintele efectului constitutiv al partajului 273
6. Obligatia de garantie intre copartasi 274
7. Desfiintare 274
8. Drepturile creditorilor 275
9. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 276
Capitolul III. Partajul de ascendent 277
Sectiunea 1. Sinteze 277
Cuprins
XXI
1. Notiune 277
2. Conditii 277
2. 1. Enumerare 277
2. 2. Persoanele care il pot realiza 277
2. 3. Persoanele intre care se poate realiza 278
2. 4. Obiect 278
2. 5. Mod de efectuare 279
3. Efecte 279
3. 1. Efectele partajului realizat prin donatie 279
3. 1. 1. Efecte inainte de deschiderea succesiunii 279
3. 1. 2. Efecte dupa deschiderea succesiunii 280
3. 2. Efectele partajului realizat prin testament 280
4. Cauze de ineficacitate 281
5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil
in vigoare fata de reglementarea anterioara 282
Capitolul IV. Probleme de seminar 283
1. Teme de reflectie 283
2. Teme pentru referat 283
3. Intrebari 283
4. Teste grila 284
5. Speta 287
Bibliografie 288
Raspunsuri teste grila 291


Data aparitiei: 14 Feb 2014
Nr pagini: 320

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.1362 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.