Analiza economica si financiara a activitatii intreprinderii. Volumul 2 - De la intuitie la stiinta

Analiza economica si financiara a activitatii intreprinderii. Volumul 2 - De la intuitie la stiinta
-5%
Preț: 33,25 lei
35,00 lei (-5%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013

DESCRIERE

Cartea se adreseaza tuturor utilizatorilor care au ca obiectiv formarea unei conduite economice fundamentate stiintific; pe de o parte studenti, masteranzi si doctoranzi care isi definitiveaza studiile cu profil economic, iar pe de alta parte manageri, economisti sau alte categorii profesionale care nu stapanesc inca la un nivel multumitor principiile functionarii pe criterii stiintifice a activitatii intreprinderii.




Cuprins
Cuvant-inainte .................................................................................................................................................... 9
CAPITOLUL 1
ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICE PE BAZA INDICATORILOR SPECIFICI ........................................... 11
Introducere ....................................................................................................................................................... 11
1.1. Delimitari conceptuale ............................................................................................................................... 11
1.2. Caracterizarea activitatii de productie si comercializare ........................................................................... 16
1.2.1. Analiza activitatii economice in dinamica ........................................................................................ 16
1.2.2. Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici ............................................................ 19
1.2.2.1. Analiza raportului static dintre indicatorii valorici ................................................................. 20
1.2.2.2. Analiza raportului dinamic dintre indicatorii valorici ............................................................. 22
1.3. Analiza cifrei de afaceri ............................................................................................................................. 24
1.3.1. Indicatori operationali ....................................................................................................................... 24
1.3.2. Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri .................................................................................. 26
1.3.2.1. Analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri .......................................................................... 26
1.3.2.2. Analiza structurii cifrei de afaceri ......................................................................................... 29
1.3.3. Analiza factoriala a cifrei de afaceri ................................................................................................. 37
1.3.3.1. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in cazul intreprinderilor cu activitate
de productie ......................................................................................................................... 37
1.3.3.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in cazul societatilor comerciale
din comert si turism .............................................................................................................. 43
1.3.3.3. Aplicatii la analiza factoriala a cifrei de afaceri .................................................................... 45
1.3.4. Consecintele modificarii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari ......... 50
1.3.5. Analiza cotei de piata ....................................................................................................................... 52
1.4. Analiza valorii adaugate ............................................................................................................................ 56
1.4.1. Abordari conceptuale ....................................................................................................................... 56
1.4.2. Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate ................................................................................. 57
1.4.3. Analiza factoriala a valorii adaugate ................................................................................................ 60
1.4.4. Analiza consecintelor modificarii valorii adaugate asupra activitatii economico-financiare ............. 66
1.5. Analiza productiei fizice ............................................................................................................................ 67
1.5.1. Aprecieri generale ............................................................................................................................ 67
1.5.2. Analiza realizarii programului de productie pe sortimente ............................................................... 68
1.5.3. Consecintele economice ale modificarii volumului fizic al productiei fabricate
asupra principalilor indicatori economico-financiari ......................................................................... 74
1.5.4. Analiza structurii productiei fabricate ............................................................................................... 79
1.5.4.1. Metodologia de calcul al structurii productiei fabricate ........................................................ 79
1.5.4.2. Consecintele economice ale modificarii structurii productiei fabricate
asupra principalilor indicatori economico-financiari ............................................................. 83
1.5.5. Analiza corelatiei dintre coeficientul mediu de sortiment, coeficientul mediu de structura
si indicele mediu de realizare a productiei ....................................................................................... 85
1.5.6. Analiza calitatii productiei ................................................................................................................ 86
1.5.6.1. Analiza calitatii produselor nediferentiate pe clase de calitate ............................................ 86
Analiza economica si financiara a activitatii intreprinderii. De la intuitie la stiinta. Volumul 2
6
1.5.6.2. Analiza calitatii produselor diferentiate pe clase de calitate ................................................ 87
1.5.6.2.1. Analiza calitatii la nivel de produs ........................................................................ 87
1.5.6.2.2. Analiza calitatii la nivelul intreprinderii ................................................................. 90
1.5.6.2.3. Consecintele modificarii calitatii produselor, diferentiate pe clase
de calitate, asupra principalilor indicatori economico-financiari
(prin intermediul preturilor de vanzare) ............................................................... 93
Aplicatii si intrebari ........................................................................................................................................... 95
CAPITOLUL 2
ANALIZA RENTABILITATII .......................................................................................................................... 105
2.1. Aspecte generale .................................................................................................................................... 105
2.2. Contul de profit si pierdere– baza informationala pentru analiza rentabilitatii intreprinderii ................... 106
2.3. Analiza rentabilitatii in marimi absolute ................................................................................................... 114
2.3.1. Analiza structurala a rezultatului exercitiului .................................................................................. 114
2.3.2. Analiza rezultatelor prin utilizarea tabloului soldurilor intermediare de gestiune ........................... 117
2.4. Analiza factoriala a indicatorilor de rentabilitate ...................................................................................... 133
2.4.1. Analiza rentabilitatii in marime absoluta ........................................................................................ 133
2.4.1.1. Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului ............................................................. 133
2.4.1.2. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii ........................................................................ 135
2.4.1.3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri........................................................................... 138
2.4.2. Analiza rentabilitatii intreprinderii prin utilizarea indicatorilor de eficienta ..................................... 143
2.4.2.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale ................................................................................. 143
2.4.2.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate ................................................................ 147
2.4.2.3. Analiza ratei rentabilitatii economice ................................................................................. 150
2.4.2.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare ................................................................................... 156
2.4.2.5. Analiza corelatiei rentabilitate economica-rentabilitate financiara ..................................... 160
2.4.3. Analiza rentabilitatii la nivel de produs ........................................................................................... 166
2.4.3.1. Analiza profitului pe produs ............................................................................................... 167
2.4.3.2. Analiza ratelor de rentabilitate pe produs .......................................................................... 170
2.4.3.2.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale pe produs ................................................. 170
2.4.3.2.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate pe produs ............................... 171
2.4.4. Analiza riscului intreprinderii .......................................................................................................... 172
2.4.4.1. Analiza riscului economic .................................................................................................. 172
2.4.4.2. Analiza riscului financiar .................................................................................................... 179
Aplicatii si intrebari ......................................................................................................................................... 181
CAPITOLUL 3
ANALIZA POZITIEI FINANCIARE ................................................................................................................ 187
Introducere ..................................................................................................................................................... 187
3.1. Bilantul– document de analiza a patrimoniului intreprinderii .................................................................. 187
3.1.1. Abordari generale .......................................................................................................................... 187
3.1.2. Bilantul– sursa de informatii pentru analiza pozitiei financiare a intreprinderii ............................. 189
3.1.2.1.Bilantul financiar ................................................................................................................. 191
3.1.2.2. Bilantul functional .............................................................................................................. 196
3.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii ......................................................................................... 200
3.2.1. Analiza structurii patrimoniale prin metoda ratelor ......................................................................... 201
3.2.1.1. Analiza ratelor de structura a activului .............................................................................. 202
3.2.1.2. Analiza ratelor de structura a pasivului ............................................................................. 205
3.2.2. Indicatori derivati de analiza a eficientei posturilor bilantiere ......................................................... 208
Cuprins
7
3.2.3. Sinteza indicatorilor de analiza a structurii bilantului financiar ....................................................... 210
3.3. Analiza situatiei nete ............................................................................................................................... 212
3.4. Analiza corelatiei fond de rulment– necesar de fond de rulment– trezorerie neta ................................ 214
3.4.1. Analiza fondului de rulment ........................................................................................................... 216
3.4.1.1. Acceptia patrimoniala ........................................................................................................ 216
3.4.1.2. Acceptia functionala .......................................................................................................... 218
3.4.1.3. Interpretarea marimii fondului de rulment .......................................................................... 220
3.4.1.4. Factorii de influenta a variatiei fondului de rulment ........................................................... 223
3.4.1.5. Efectele modificarii factorilor de influenta a fondului de rulment ....................................... 224
3.4.1.6. Aprecieri privind nivelul optim al fondului de rulment ........................................................ 225
3.4.2. Analiza necesarului de fond de rulment ......................................................................................... 227
3.4.2.1. Abordari conceptuale ........................................................................................................ 227
3.4.2.2. Formele si modul de calcul al necesarului de fond de rulment ......................................... 228
3.4.2.3. Interpretarea economica a necesarului de fond de rulment (NFR) ................................... 230
3.4.2.4. Principalii factori care influenteaza modificarea necesarului de fond de rulment .............. 231
3.4.2.5. Efectele modificarii factorilor de influenta asupra NFR ..................................................... 232
3.4.2.6. Aprecieri privind nivelul optim al necesarului de fond de rulment ..................................... 233
3.4.3. Analiza trezoreriei nete .................................................................................................................. 234
3.4.3.1. Abordari generale .............................................................................................................. 234
3.4.3.2. Modul de calcul al trezoreriei nete ..................................................................................... 234
3.4.3.3. Interpretarea trezoreriei nete ............................................................................................. 235
3.4.3.4. Factori care influenteaza evolutia trezoreriei nete ............................................................. 236
3.4.2.5. Efectele modificarii factorilor de influenta asupra trezoreriei nete ..................................... 236
3.4.3.6. Aprecieri privind nivelul optim al trezoreriei ....................................................................... 237
3.5. Analiza lichiditatii si solvabilitatii .............................................................................................................. 237
3.6. Rate de analiza a echilibrului financiar ................................................................................................... 241
3.7. Analiza gestiunii activelor circulante ....................................................................................................... 243
3.7.1. Analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante pe total
si pe elemente componente ........................................................................................................... 244
3.7.2. Efectele modificarii vitezei de rotatie a activelor circulante asupra principalilor
indicatori economico-financiari ....................................................................................................... 246
3.8. Aplicatii rezolvate pentru consolidarea cunostintelor la capitolul„Analiza pozitiei financiare” ................ 248
3.8.1. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii ................................................................................ 249
3.8.1.1. Analiza structurii activului .................................................................................................. 249
3.8.1.2. Analiza structurii surselor de finantare .............................................................................. 251
3.8.2. Analiza patrimoniului net (situatiei nete sau activului net) ............................................................. 252
3.8.3. Analiza corelatiei FR-NFR-TN ....................................................................................................... 253
3.8.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii .................................................................................................... 255
3.8.5. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor ........................................................................... 256
3.8.6. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante .............................................................................. 257
Aplicatii si intrebari ......................................................................................................................................... 259
CAPITOLUL 4
ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE ................................................................................................. 263
Introducere ..................................................................................................................................................... 263
4.1. De ce este important fluxul de numerar? ................................................................................................ 264
4.2. Abordari privind fluxurile de trezorerie prin prisma IAS 7 si a legislatiei contabile in vigoare ................. 266
4.2.1. Consideratii generale ..................................................................................................................... 266
4.2.2. Continutul fluxurilor de trezorerie ................................................................................................... 267
Analiza economica si financiara a activitatii intreprinderii. De la intuitie la stiinta. Volumul 2
8
4.2.3. Raportarea fluxurilor de trezorerie ................................................................................................. 269
4.2.3.1. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare .......................................... 269
4.2.3.2. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitatile de investire si de finantare ................... 270
4.2.3.3. Raportarea fluxurilor de trezorerie la valoarea neta ........................................................ 270
4.2.3.4. Fluxuri de trezorerie in valuta ............................................................................................ 271
4.2.3.5. Dobanzi si dividende ......................................................................................................... 272
4.2.3.6. Impozitul pe profit .............................................................................................................. 272
4.2.3.7. Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie .............................................. 273
4.2.3.8. Tranzactii nemonetare ....................................................................................................... 274
4.2.4. Componente ale numerarului si ale echivalentelor de numerar .................................................... 274
4.2.5. Metoda directa versus metoda indirecta ........................................................................................ 275
4.2.5.1. Analiza fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare ................................................ 275
4.2.5.1.1. Metoda directa ................................................................................................... 275
4.2.5.1.2. Metoda indirecta ................................................................................................ 276
4.2.5.2. Analiza fluxurilor de trezorerie din activitatile de investitii.................................................. 278
4.2.5.3. Analiza fluxurilor de trezorerie din activitatea de finantare ................................................ 279
4.3. Recomandari pentru cresterea lichiditatii intreprinderii ........................................................................... 280
Aplicatii si intrebari ......................................................................................................................................... 281
Bibliografie selectiva ...................................................................................................................................... 283



An aparitie 2013
Nr. de pagini 284
Format 17x24
Legatorie brosat
Coperta carton mediaprint

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.2654 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.